Panel Kursanta

Baza wiedzy

W poniższej bazie wiedzy znajdziesz przydatne poradniki, które pomogą Ci zapisać się na kurs prawa jazdy oraz informacje o egzaminie państwowym. Dowiesz się również o wszystkich zmianach w przepisach.

Od czego zacząć, jak zapisać się na kurs prawa jazdy kat. B?

 • Zadzwoń, napisz lub odwiedź Nas osobiście, aby zapisać się na wybrany przez Ciebie termin.
 • Badania lekarskie możesz zrobić za naszym pośrednictwem, nie musisz czekać w kolejkach.
 • Z orzeczeniem lekarskim oraz z kolorowym zdjęciem o wymiarach 3,5 x 4,5 cm udaj się do Wydziału Komunikacji zgodnego z Twoim miejscem zameldowania celem wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę.
 • Najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć teoretycznych dostarcz Nam nr Twojego PKK.

Jak wyglądają zajęcia teoretyczne?

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów oraz dzielimy je na dwie części:

 • 26 godzin wykładów prowadzonych na temat przepisów ruchu drogowego
 • 4 godziny zajęć na temat pierwszej pomocy przedmedycznej

Zajęcia teoretyczne trwają pięć dni i prowadzone są od poniedziałku do piątku włącznie w godz. 16.00- 20.30. (Nie dotyczy kursu indywidualnego i weekendowego).

Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

Zajęcia praktyczne trwają minimum 30 godzin zegarowych. Podstawowym celem zajęć praktycznych jest opanowanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Podczas szkolenia kandydat na kierowcę powinien opanować zadania egzaminacyjne na placu manewrowym oraz zadania wykonywane w ruchu drogowym. Nauka jazdy prowadzona jest na pojeździe marki Hyundai i20, takim jak w WORD Lublin. Jazdy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 6 – 22 oraz soboty i niedziele od 6 – 16.

Jak zapisać się na egzamin państwowy?

Kursant po zakończonym szkoleniu w OSK i zdanych egzaminach wewnętrznych udaję się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, aby ustalić termin egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

Na egzamin możesz zapisać się osobiście, lub przez internet za pomocą strony InfoCar. Zapisująć się na egzamin na prawo jazdy powinieneś mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu)
 • zaktualizowany numer profilu kandydata na kierowcę (tzw. PKK)
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin

 

Strona ośrodka egzaminowania: www.word.lublin.pl

 

Jak wygląda egzamin teoretyczny?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się z 32 pytań, podzielonych na część podstawową 20 pytań na które odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków TAK lub NIE, oraz specjalistyczną 12 pytań na które odpowiadamy poprzez zaznaczenie odpowiedzi A, B lub C. Czas trwania egzaminu to 25 minut, a cały test jest jednokrotnego wyboru, więc tylko jedna odpowiedź będzie poprawna.

Część podstawowa składa się z pytań, które najczęściej są wsparte fotografią lub krótkim filmem obrazującym przedmiotową sytuację. Na zapoznanie się z treścią pytania zdający ma 20 sekund, po czym na udzielenie właściwej odpowiedzi kolejne 15 sekund. Warto tutaj zaznaczyć, iż podczas wyświetlania filmu, czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi nie jest odliczany. Oczywiście tylko jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa.

Część specjalistyczna to również test jednokrotnego wyboru. W tej części czas na zapoznanie się z pytaniem oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi wynosi 50 sekund.

W obu przypadkach trudność zadań podzielona jest na 3 grupy:

 • Pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego – 1 punkt
 • Pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2 punkty
 • Pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 punkty

 

Łącznie uzyskać można maksymalnie 74 punkty, a minimalna wartość jaką należy uzyskać żeby egzamin był zaliczony to 68.

Jak wygląda egzamin praktyczny?

Egzamin praktyczny na kat. B podzielony jest na dwie części: 

 1. Plac manewrowy
 2. Ruch miejski

 

Zadania wykonywane na placu manewrowym:

 • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
 • Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 

Zadania wykonywane na placu manewrowym:

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, programu egzaminacyjnego obejmującego określone zadania. Czas trwania tej części egzaminu określony jest na co najmniej 40 minut, jednak egzaminator może zakończyć go po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane w tym czasie wszystkie zadania, a wynik jest pozytywny.

Poniżej dodajemy link do tabeli z zadaniami egzaminacyjnymi  (klik)